top of page

SÅ HÄR GÅR ETT BESÖK TILL

Jag behandlar i första hand akuta besvär såsom nackspärr och ryggskott men även problem av kronisk karaktär t.ex. ischias, musarm, kontorsnacke" eller hälsporre. En stor del av mitt arbete är även förebyggande i form av behandling och rådgivning. Jag ser till att de som mår bra idag även gör det i fortsättningen.

1

Anamnes

Din egen berättelse om dina besvär. Jag lyssnar och ställer följdfrågor. 

2

Undersökning och tester

Jag undersöker och testar de delar av kroppen som har samband med dina besvär för att säkerställa vilket besvär du har samt vilken behandling som behövs. Om det visar sig att du skulle behöva annan behandling hjälper jag dig givetvis vidare till rätt vårdgivare.

3

Behandling

Jag har tillgång till en rad olika behandlingstekniker, detta för att kunna behandla just din smärtproblematik eller funktionsnedsättning på bästa sätt. 

behandlingar

HÄR NEDAN KAN NI LÄSA OM TEKNIKERNA JAG ANVÄNDER MIG AV

Massage

Genom att massera den ömmande muskulaturen ökar vi blodcirkulationen i området och ger muskeln nytt syre. Massage har även en avstressande verkan där kroppen vid behandling frisätter ämnen som får kroppen att slappna av.

Triggerpunktsbehandling

"Triggerpunkter" är speciella punkter i den ömmande muskeln som vanligen ger en utstrålande smärtkänsla. Genom att lägga pressur på dessa punkter får vi muskulaturen att slappna av och smärtan att försvinna. Att kombinera denna teknik med massage och stretching ger en väldigt bra behandling av spänd och öm muskulatur.

Elektromedicin

TENS har sin verkan genom att stimulera nerver som ligger hudnära. Detta används för att ge en avslappning av muskulaturen utan att trigga igång smärtsignaler. Vid vissa tillfällen kan det vara svårt att få manuellbehandling för att man är alldeles för smärtpåverkad. Det kan då vara ett bra tillfälle att använda TENS som ger en avspänning utan att smärtan stör behandlingseffekten,

Manipulation/Ledmobilisering

Dessa två tekniker används för att återskapa normal rörlighet i en rörelsebegränsad led. Manipulation utförs genom att jag placerar mina händer lednära och utför en snabb impuls med minimal kraft, vilket ökar rörligheten i leden. Mobiliseringen är en långsammare variant av manipulation där den snabba impulsen är ersatt av en långsam töjning kombinerat med aktivering av muskulaturen kring leden.

Stretching

När en muskel blir spänd och smärtar blir den oftast även förkortad. Genom terapeutisk stretching inriktad på den besvärande muskeln återfås muskelns normala rörlighet.

Dry Needling

Dry Needling är behandling med nålar som sticks in i strukturer som muskler och senor utan att något injiceras.

Personlig rådgivning

En behandling hos naprapat är mycket mer än att bara uppnå smärtlindring för stunden. Genom personliga träningsprogram, ergonomiska råd och hemövningar ger jag dig de bästa förutsättningarna för att förebygga att dina besvär ska återkomma.

bottom of page